آدرس:جاده قدیم کرج - سه را شهریار به سمت شهریار - بعد از کارخانه ایران یاسا- شهرک صنعتی گلگون - خیابان دوم جنوبی - پلاک 10

تلفن: 65611401